Werkdruk is persoonlijk

Werkdruk verwijst naar de kenmerken van, of factoren in het werk dat gedaan moet worden. Te onderscheiden zijn 2 soorten taakeisen bij de belasting:

  • kwalitatieve taakeisen (complexiteit van de handelingen en de emotionele belasting als gevolg daarvan)
  • kwantitatieve taakeisen (hoeveelheid handelingen en werktempo) die een beroep doen op iemands kennis, competenties en uithoudingsvermogen.

Los van de taakeisen en belasting, is het belangrijk om zicht te hebben op iemands belastbaarheid. Hoe staat het met iemands fysieke en mentale gezondheid? Hoe gaat iemand om met stress en tegenslag op de werkvloer? De werkdruk kun je bepalen door enerzijds de belasting en anderzijds de belastbaarheid van iemand in beeld te brengen.

Je kunt dus concluderen dat werkdruk iets is wat iemand ervaart en dat is bij iedereen anders. Zo werken algemene tips vaak niet.

Hoge werkdruk, de eerste symptomen

Er zijn 2 belangrijke signalen, die aangeven dat de werkdruk oploopt. Ten eerste zie je dat werknemers langer bezig zijn, ze vaker hun pauze overslaan en vragen om na het werk over te werken. Oorzaken van werkdruk kunnen zijn dat er onvoldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn of dat iemand te weinig scholing heeft gekregen om het werk te kunnen doen.

Daarnaast ontstaat er negativiteit op de werkvloer. Er wordt ineens door medewerkers met hoge werkdruk geklaagd. Het gesprek bij de koffie-automaat en in de kantine gaat over het vele werk wat verzet moet worden. Daarbij zie je dat de groep medewerkers die overwerken, steeds uit dezelfde mensen bestaat.

De gevolgen van een te hoge werkdruk

Als de werkdruk te hoog is, kan dat leiden tot stress op het werk. En stress is ongezond. Van hard werken word je niet ziek, maar als de piekbelasting lang aanhoudt en je geen support krijgt van je leidinggevende of collega’s, dan kan werkdruk overgaan naar stress. Je hebt bv. zelf ideeën om e.e.a. anders te doen, zodat het werk sneller klaar is, maar er wordt niets mee gedaan. Dat zijn de omstandigheden waardoor werkdruk stress wordt.

Symptomen van stress op het werk

Bij sommige mensen ontstaan lichte fysieke klachten, zoals vaker een verkoudheid, griep, kleine ontstekingen, spier- en rugpijn. Redelijk onschuldige klachten die met een zalfje of pijnstiller snel weggaan. Toch komen de klachten telkens terug. En dat zijn de eerste symptomen van stress op het werk.

Ook nemen de medische klachten, die bij iemand al bestaan, in hevigheid toe. Iemand staat bekend dat hij/zij migraine heeft. Als daar nog stress bij komt, dan nemen de migraine-aanvallen toe en heeft de persoon vaker last van hoofdpijn. De gevolgen van stress op het werk zijn niet alleen fysieke ongemakken en klachten. Uiteindelijk ga je minder functioneren en je gaat je ook vaker ziekmelden.

Hoge werkdruk verlagen

Dat begint in eerste instantie bij de werkgever. Wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren? Welke taken moet jij uitvoeren en welke kennis of competentie is daarvoor nog extra nodig? Welke hulpmiddelen zijn daarbij essentieel, die je nu niet hebt?

Geef duidelijk aan wat jouw behoefte is en onderzoek welke mogelijkheden de werkgever heeft om jou hierbij behulpzaam te zijn. Daarnaast kan de werkdruk bij jou verminderen als de werkgever besluit om bepaalde taken door iemand anders te laten doen.

Daarnaast is het mogelijk om te leren anders om te gaan met werkdruk. Algemene tips werken in onze ogen niet, omdat werkdruk iets persoonlijks is. Er zijn cursussen op dit terrein. Wij kiezen ervoor om korte 1-op-1 coachtrajecten aan te bieden, zodat iemand echt geholpen wordt met inzichten en praktische tools.

 

Omgaan met stress op het werk

Daar zijn 2 oplossingen voor. Allereerst kun je leren om anders om te gaan met stressfactoren. Immers, wat voor de een stress veroorzaakt, is voor de ander een geweldige uitdaging waar naar uitgekeken wordt. Dit vergt vooral veel oefening en hierin kun je intensief begeleid worden door een gecertificeerde coach van The Human Battery Company.

De tweede oplossing is dat je bepaalde stressfactoren gaat elimineren. De praktijk leert dat iemand 80% van de bestaande stressfactoren kan laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, dan moet je in getraind worden. Maar vergelijk het met een verkooptraining, een training onderhandelen of een training leidinggeven, zo kun je ook een training krijgen hoe je stress elimineert.

Wanneer leidt werkstress tot ziekteverzuim

Dat is een kwestie van tijd. Als er sprake is van hoge werkdruk en dat houdt geruime tijd aan, dan ontstaat er vanzelf bij een groep medewerkers werkstress. Onderzoek toont aan dat ongeveer 30% van iedere groep mensen risico loopt om uit te vallen als gevolg van stressklachten.

Een werkgever kan veel doen om de werkdruk te verlagen, om stress te verminderen op het werk. Dan neemt het verzuim af of je voorkomt verzuim. Dat begint met het in kaart brengen van de risicogroep. Daar hebben wij ‘zelftesten’ voor, die een werkgever ter beschikking kan stellen aan alle werknemers. Medewerkers kunnen dan online, in een veilige omgeving, een zelftest invullen. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd of vastgelegd, dus alles blijft anoniem. Maar de werknemer ziet wel of er sprake is van risico of niet.

Hoe kan een werkgever het psychische verzuim aanpakken?

Als een werkgever het psychische verzuim wil aanpakken, dan bieden wij een integrale aanpak aan met een gegarandeerd lager verzuim. Dat kunnen wij doen, omdat onze aanpak gebaseerd is op bijna 10 jaar ervaring in het begeleiden van professionals, leidinggevenden en directeuren, die met te maken hadden met stress, overspanning, burn-out en overbelasting.

Na een Quick Scan stellen we een jaarplan op met workshops, zelftesten, 1-op-1 coaching, groepstrainingen, mentoring en therapieën. We geven daarbij aan hoeveel het verzuim kan dalen binnen het jaar. Zo kun je vaststellen dat de investering in onze aanpak zichzelf binnen het jaar terugverdient. Hoe dat precies werkt, leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek.

TERUG NAAR BLOG