Privacybeleid

Functionaris Gegevensbescherming

The Human Battery Company, gevestigd aan Luchthavenweg 81 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Drs. T.M.J.M. Mommers is de Functionaris Gegevensbescherming van The Human Battery Company, te bereiken via info@humanbattery.nl of 085-0290112.

Persoonsgegevens

The Human Battery Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, email adres
  • Gegevens van de werkgever en/of bedrijfsarts
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bv. tijdens de dienstverlening. The Human Battery Company verwerkt de persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  • Het opstellen van de offerte of overeenkomst aan het begin van een traject
  • Het afhandelen van betalingen, het versturen van werkopdrachten via de mail

Via email of telefoon contact kunnen leggen met klant en opdrachtgever

Bewaartermijn persoonsgegevens

The Human Battery Company zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is 3 jaar. Betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Human Battery Company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De opdrachtgever/ klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan opgevraagd worden via info@humanbattery.nl. De opdrachtgever/ klant heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast heeft de opdrachtgever/ klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de opdrachtgever/ klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij hebben in een computerbestand naar de opdrachtgever/ klant, een ander of door de opdrachtgever/ klant genoemde organisatie, te sturen. Wil de opdrachtgever/ klant gebruik maken van het recht op bezwaar en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft de opdrachtgever/ klant andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@humanbattery.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging

The Human Battery Company neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat de persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@humanbattery.nl.