Waarom het psychisch verzuim nog steeds toeneemt ...

 • Werknemers zien de eerste signalen over het hoofd en komen te laat of helemaal niet in actie.
 • Velen denken dat je zelf niets kan doen om klachten en verzuim te voorkomen. Onzin.
 • Het ‘intern bespreekbaar’ maken van sigalen en klachten is not done, men is bang voor de negatieve gevolgen.

Het gevolg is dat de risicogroep op psychisch verzuim (25/30%) niet op tijd in actie komt. Onze visie is kraakhelder: om psychisch verzuim te voorkomen is een aanpak nodig die deze 3 oorzaken aanpakt. En daar hebben wij een programma voor.

Is het verzuim op jaarbasis nu meer dan 3%?

Dan moet het roer om en is nieuw beleid nodig. Wij ontzorgen werkgevers met een focus op werknemers die nu (nog) niet tijdig in actie komen. Het gevolg is dat het verzuim kan halveren. Wat levert dat in jouw organisatie op?

Ons programma kent 4 peilers en straks heb je ons niet meer nodig

1) Trainingen

Het begint met een training voor leidinggevenden:

 • Alles over mentale gezondheid
 • Eerste signalen van overbelasting
 • Het goede gesprek voeren
 • Wat leidinggevenden niet moeten doen

2) Zelftesten

Alle werknemers kunnen anoniem een zelftest doen, die je mentale conditie in kaart brengt.

 • De zelftest is een eenvoudige vragenlijst
 • Anoniem in te vullen
 • Evt. volgt een consultgesprek
 • Plus  een individueel plan van aanpak

3) Interventies

Indien nodig, krijgt elke werknemer de 1-op-1 begeleiding binnen 1 week.

 • Maatwerk
 • Met een professionele coach
 • Of een therapeut
 • Resultaatgericht

4) Mentoring

Een groep werknemers leiden we op tot personal trainer in mentale gezondheid:

 • Gecertificeerde mentoring-opleiding
 • Online tools
 • Met verzuimverlaaggarantie
 • Een duurzame oplossing

Investeren in mentale gezondheid kent een ongekend hoog rendement

 • het verzuim daalt gegarandeerd
 • de kosten arbodienst nemen sterk af
 • de productiviteit stijgt
 • de positie op de arbeidsmarkt wordt beter
 • het verloop daalt

Wat dat voor jouw organisatie precies betekent, rekenen we graag voor tijdens een kennismaking.

Drs. Theo Mommers

Door de samenwerking met Mentes Me (Gerard Dekkers) ontstaat een uniek totaalprogramma, waar ieder middelgrote organisatie effectief het verzuim kan verlagen. Een innovatieve aanpak is zeker nodig als het verzuim hoger dan 3% is.

Drs. Gerard Dekkers

Wij zijn succesvol in het aanbieden van ons mentoring programma bij grotere organisaties om hen te helpen kennis en competenties intern te delen. Nu kan dat ook op het gebied van mentale gezondheid.

Wat maakt onze aanpak onderscheidend?

Wij pakken de oorzaken van mentaal verzuim aan en zorgen dat we overbodig worden. Andere verschillen zijn:

 • Een vitaliteitsprogramma wordt gebruikt door werknemers, die weinig risico op psychisch verzuim lopen.
 • Een arbodienst/ bedrijfsarts is gespecialiseerd in medische problematiek, dat is hier niet van toepassing.
 • Een verzuimbureau kiest de weg van procesbewaking en strakke protocollen bv. obv o.a. Wet Poortwachter.
 • Een vertrouwenspersoon richt zich uitsluitend op ongewenste omgangsvormen.
NEEM CONTACT OP

Publicaties van o.a. TNO over cijfers in Nederland

 • 1,3 mio mensen heeft burn-outklachten (=17% van de beroepsbevolking)
 • 25% van jonge mensen (tot 35 jaar) heeft burn-outklachten
 • 42% vindt dat maatregelen nodig zijn tegen werkstress
 • Verzuim kost tussen €200,- en € 400,- per dag
 • Verzuim door burn-out kost een werkgever gemiddeld een jaarsalaris
 • Verzuim door stress kost gemiddeld € 8.000,- p.p.p.j.
TERUG NAAR HOME