Waarom het psychisch verzuim nog steeds toeneemt ...

 • Werknemers zien de eerste signalen over het hoofd en komen te laat of helemaal niet in actie.
 • Velen denken dat je zelf niets kan doen om klachten en verzuim te voorkomen. Onzin.
 • Het ‘intern bespreekbaar’ maken van sigalen en klachten is not done, men is bang voor de negatieve gevolgen.

Het gevolg is dat de risicogroep op psychisch verzuim (25/30%) niet op tijd in actie komt. Onze visie is kraakhelder: om psychisch verzuim te voorkomen is een aanpak nodig die deze 3 oorzaken aanpakt. En daar hebben wij een totaalprogramma voor.

Is het verzuim op jaarbasis bv. meer dan 3%?

Dan moet het roer om en is nieuw beleid nodig. Wij ontzorgen werkgevers, het gevolg is dat het verzuim kan halveren, de kosten voor de arbodienstverlening verdwijnen. Wat levert dat jouw organisatie op?

Ons totaalprogramma kent 4 peilers, dat vind je nergens

1) Educatie

Kennis, bewustwording nemen toe door workshops of groepstrainingen voor specifieke groepen, zoals bv. leidinggevenden:

 • Alles over mentale gezondheid, werkdruk en stress
 • Van topfit naar signalen, klachten en verzuim
 • He baas, ik wil er wat stress bij
 • Do’s & dont’s voor leidinggevenden

2) Zelftesten

Iedereen kan anoniem een zelftest doen, dan weet je waar je staat op de ladder van topfit naar verzuim.

 • Doelgroep 1: Er is niets aan de hand en dat wil ik zeker weten
 • Doelgroep 2: Er speelt bij mij wel iets, maar ik weet niet wat
 • Anoniem, online, het invullen duurt 5 minuten
 • Evt. een consultgesprek plus individueel plan van aanpak

3) 1-op-1 Begeleiding

Bij klachten of verzuim is persoonlijke begeleiding het meest effectief. Wij beschikken over vrijwel alle interventies:

 • Het is altijd maatwerk
 • Met een professionele coach
 • Of een therapeut
 • Snel en duurzaam resultaat

4) Mentoring

Een # collega’s leiden we op tot personal trainer in mentale gezondheid, de kosten van een arbodienst gaan omlaag:

 • Gecertificeerde mentoring-opleiding
 • Online tools
 • Met verzuimverlaaggarantie
 • Voor een duurzame oplossing

Investeren in mentale gezondheid kent een ongekend hoog rendement

 • het verzuim daalt gegarandeerd
 • de kosten arbodienst nemen sterk af
 • de productiviteit stijgt
 • de positie op de arbeidsmarkt wordt beter
 • het verloop daalt

Wat dat voor jouw organisatie precies betekent, rekenen we graag voor tijdens een kennismaking.

Drs. Theo Mommers

Door de samenwerking met Mentes Me (Gerard Dekkers) ontstaat een uniek totaalprogramma, waar ieder middelgrote organisatie effectief het verzuim kan verlagen. Een innovatieve aanpak is zeker nodig als het verzuim hoger dan 3% is.

Drs. Gerard Dekkers

Wij zijn succesvol in het aanbieden van ons mentoring programma bij grotere organisaties om hen te helpen kennis en competenties intern te delen. Nu kan dat ook op het gebied van mentale gezondheid.

Wat maakt onze aanpak onderscheidend?

Wij richten ons op de echte oorzaken van mentaal verzuim en zorgen met ons totaalprogramma dat we binnen een jaar ook niet meer nodig zijn. Onze opdrachtgever kan geheel zelfstandig verder met mentale gezondheid. Andere verschillen zijn:

 • Een vitaliteitsprogramma wordt gebruikt door werknemers, die weinig risico op psychisch verzuim lopen.
 • Een arbodienst/ bedrijfsarts is gespecialiseerd in medische problematiek, dat is hier niet van toepassing.
 • Een verzuimbureau kiest de weg van procesbewaking en strakke protocollen obv o.a. Wet Poortwachter.
 • Een vertrouwenspersoon richt zich uitsluitend op ongewenste omgangsvormen.
NEEM CONTACT OP

Publicaties van o.a. TNO over cijfers in Nederland

 • 1,3 mio mensen heeft burn-outklachten (=17% van de beroepsbevolking)
 • 25% van jonge mensen (tot 35 jaar) heeft burn-outklachten
 • 42% vindt dat maatregelen nodig zijn tegen werkstress
 • Verzuim kost tussen €200,- en € 400,- per dag
 • Verzuim door burn-out kost een werkgever gemiddeld een jaarsalaris
 • Verzuim door stress kost gemiddeld € 8.000,- p.p.p.j.
TERUG NAAR HOME