Mentale gezondheid betekenis/ definitie

De verschillende definities kunnen het gesprek, de beleidsvorming of het onderzoek in de weg staan. Daarom hebben het Trimbos-instituut en het RIVM een onderzoek uitgevoerd om tot één definitie van mentale gezondheid te komen. Belangrijk na de corona periode, waarbij de problemen met mentale gezondheid toenamen.

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

Mentale gezondheid bestaat uit vier verschillende componenten met in totaal 18 bouwstenen

  • Persoonlijke component

Bestaat uit de bouwstenen mentale vaardigheden, positief zelfbeeld, tevredenheid, goed voelen, persoonlijke ontwikkeling, doelbewust leven, in balans zijn en een positieve levenshouding.

  • Sociale component

De bouwstenen zijn: erbij horen en meedoen, sociaal functioneren en empathie. Empathie is het vermogen om je in anderen in te kunnen leven.

  • Functionele component

Dit gaat over persoonlijke grenzen stellen, persoonlijke hulpbronnen, dagelijks functioneren en een actieve houding.

  • Perceptive component

Bouwstenen zijn het denkbeeld over mentale gezondheid, eigenschappen van het concept en afwezigheid van psychische klachten. Meer informatie, ga naar het Trimbos Instituut voor het uitgebreide onderzoek.

Mentale gezondheid op de werkvloer

Gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht in elke organisatie. Men is productief, duurzaam inzetbaar en zorgt voor de continuïteit van elke organisatie. Hoe kun je de mentale gezondheid van werknemers verbeteren, is een vraag die elke HR professional zich afvraagt momenteel.

In iedere organisatie werken verschillende mensen, die nauw met elkaar samenwerken. Elke dag gebeurt er natuurlijk van alles op de werkvloer en de vraag is, hoe ga je om met zaken als werkdruk, werkstress, kritiek of tegenslag? Maar ook het gebrek aan waardering kan van invloed zijn.

Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan het verbeteren van de mentale gezondheid op de werkvloer. Het uitwisselen van tips over mentale gezondheid en het opstarten van projecten over mentale gezondheid is slechts het begin.

De gevolgen van slechte mentale gezondheid bij werknemers

Dat leidt niet alleen tot fysieke problemen, maar ook tot minder functioneren, kort en frequent verzuim en verloop. Waarom is mentale gezondheid belangrijk? Heel simpel. De fysieke en mentale gezondheid zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Dus is de mentale gezondheid bij de werknemers goed, dan zal het aantal fysieke klachten en verzuim als gevolg daarvan dalen.

Kun je de mentale gezondheid van werknemers meten?

Daar zijn verschillende instrumenten voor. De meest toegepaste instrumenten zijn vragenlijsten. Niet zomaar een vragenlijst of test op internet, maar een vragenlijst die wetenschappelijk getoetst is en door instanties geaccrediteerd. Zo’n vragenlijst is de 4DKL, de vier-dimensionale klachtenlijst. Die kun je via ons online en zonder het achterlaten van persoonsgegevens doen. Ga naar humanbattery.nl/zelftest.

Mentale gezondheid verbeteren

Net als aan de fysieke gezondheid heb je zelf invloed om mentaal gezond te blijven. Natuurlijk begint het om met anderen te praten over jouw mentale gezondheid. Je kunt dan kijken wie jou daarbij kan helpen, bijvoorbeeld een coach in mentale gezondheid. De meeste mensen gaan zich mentaal beter voelen en dat bewijst eens te meer dat je echt kan gaan werken aan mentale gezondheid.

Hoe kun je je mentale gezondheid verbeteren? Daar kun je heel veel tips voor krijgen en er zijn veel mensen die je hulp kunnen geven. Maar let op: ieder mens is uniek, dus ook jouw mentale gezondheid kan anders zijn dan die van iemand anders. Er bestaat nl. geen standaardtechniek of medicijn die iedereen kan helpen.

Mentale gezondheid jongeren

De mentale gezondheid van studenten, jongeren, jongvolwassenen, de jeugd in het algemeen, staat de laatste tijd sterk in de belangstelling omdat veel jongeren zich niet mentaal gezond en fit voelen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de nadelige effecten van de corona-periode, maar ook door de invloed van social media op de mentale gezondheid.

Jonge mensen worden meer geprikkeld door social media, waardoor bij hen de behoefte ontstaat om de hoeveelheid prikkels duidelijk in te delen in positieve en negatieve prikkels en ervoor te zorgen dat de positieve prikkels uiteindelijk de boventoon voeren. Die vaardigheid krijg je niet op school aangeleerd, maar dat zou niet gek zijn als dat een verplicht vak wordt.

TERUG NAAR BLOG