Vroegtijdig signaleren verlaagt het verzuim

Verzuim door overbelasting neemt toe omdat werknemers niet (tijdig) in actie komen:

 • Mensen denken ‘dat overkomt mij niet’ en zien de signalen over het hoofd.
 • Mensen ervaren klachten, maar denken dat ze daar zelf ‘niets aan kunnen doen‘.
 • Mensen durven het ‘niet te bespreken’ vanwege de mogelijke gevolgen.
 • Leidinggevenden zien te laat dat het niet goed gaat met een werknemer.
 • Als iemand uitvalt, dan duurt het te lang voordat de juiste interventie is ingezet.

Daar hebben we iets voor: de zelftesten

Wetenschap en jarenlange praktijkervaring zijn de basis van onze 2 zelftesten:

 1. De Signalenlijst (4DSL), waarmee je de eerste signalen bij jezelf kan herkennen, zodat tijdig klachten en verzuim kan worden voorkomen.  Op de 4DSL hebben we patent gekregen.
 2. De Klachtenlijst (4DKL), als iemand klachten ervaart en wil weten wat hij/zij zelf kan doen om van die klachten af te komen. Dat is meer dan je denkt. De 4DKL is van Terluin.

Voor werkgevers kunnen we een I-Center inrichten, bedoeld om alle werknemers te ondersteunen in persoonlijke- en privé-zaken naast werkgerelateerde talentontwikkeling m.b.v.:

 • zelftesten
 • consults
 • 1-op-1 coaching
 • groepstrainingen
 • workshops

En als iemand toch uitvalt?

Bij ons vindt de intake binnen 1 week na ziekmelding plaats en start de begeleiding direct na goedkeuring offerte. Dat is vaak al 4 tot 6 weken sneller dan elders.

Wat is het verschil met andere partijen?

 • Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in medische aandoeningen en dat is o.i te laat.
 • Een vitaliteitsprogramma wordt vooral gebruikt door werknemers zonder risico.
 • Bij een werkgelukprogramma blijven andere omgevingsfactoren buiten beschouwing.
 • Een vertrouwenspersoon richt zich op ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Voordelen van onze totaalaanpak

 • Het verzuim neemt af, want wij gaan puur voor resultaat.
 • De investering kent daarom een ongekend hoog rendement.
 • Begin met een pilot, dan volgt een duurzame samenwerking vanzelf.
MEER OVER DE ZELFTESTEN

TNO publiceert in 2022

 • 17%: heeft burn-outklachten (= 1,3 mio).
 • 25/30%: loopt risico op verzuim.
 • 42%: maatregelen nodig tegen werkstress

Vragen aan de werkgever

 • Wat is het verzuimpercentage op jaarbasis?
 • Wat is het doel het komende jaar?
 • Wat is daarvoor het beschikbare budget?
NEEM CONTACT OP