Wat is mentale gezondheid?

De verschillende opvattingen kunnen het gesprek, de beleidsvorming of het onderzoek in de weg staan. Daarom hebben Trimbos-instituut en RIVM een onderzoek uitgevoerd om tot één definitie van mentale gezondheid te komen.

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

Mentale gezondheid bestaat uit vier verschillende componenten met in totaal 18 bouwstenen

  • Persoonlijke component

Bestaat uit de bouwstenen mentale vaardigheden, positief zelfbeeld, tevredenheid, goed voelen, persoonlijke ontwikkeling, doelbewust leven, in balans en een positieve levenshouding.

  • Sociale component

De bouwstenen zijn: erbij horen en meedoen, sociaal functioneren en empathie. Empathie is het vermogen om zich in anderen in te kunnen leven.

  • Functionele component

Dit gaat over persoonlijke grenzen stellen, persoonlijke hulpbronnen, dagelijks functioneren en een actieve houding.

  • Perceptieve component

Bouwstenen zijn het denkbeeld over mentale gezondheid, eigenschappen van het concept en afwezigheid van psychische klachten.

Meer informatie, ga naar het Trimbos Instituut voor het uitgebreide onderzoek.