Burn-out of depressie?

Een vooraanstaand psychiater zei: “Bij burn-out klachten is er sprake van een uitgeblust gevoel en chronische vermoeidheid. Een depressie kan eventueel het gevolg zijn van een burn-out, maar dan word je daarbij ook nog eens getergd door negatieve gedachten over jezelf, desinteresse in alles, een sombere stemming of een afgevlakte motoriek. Ook de gedachten aan de dood kunnen optreden — daar is bij een burn-out geen sprake van.”

Eerst een diagnose

Een diagnose stellen, doen wij niet. Alleen medische professionals mogen dat. Je vindt op internet talloze populaire ’testen’, maar die kunnen niet gebruikt worden als diagnose-instrument. Ga naar je huisarts, bedrijfsarts en vraag om een diagnose. Volgens de richtlijnen van de NVAB kunnen medische professionals een diagnose stellen op basis van de uitkomsten van meerdere wetenschappelijke vragenlijsten. Voorbeelden zijn o.a. de ‘4DKL’ (vier dimensionale klachtenlijst) in combinatie met de UBOS (Utrechtse Burn out Schaal), de BAT (Burn out Assesment Tool) en de SCL-90. Daarnaast is een gesprek met de medische professional belangrijk om het beeld uit de testen te bevestigen of juist niet.

Werken of thuisblijven?

Daar is geen algemeen antwoord op te geven, bespreek het met de leidinggevende, de HR professional, je huis- of bedrijfsarts. In de praktijk komt voor dat mensen met burn-outklachten nog aan het werk zijn, terwijl dat eigenlijk onverantwoord is. Je kunt dan wel stellen dat het milde burn-outklachten zijn, want anders kun je gewoon niet werken. Ook mensen met depressieve klachten werken door, terwijl het beter zou zijn om afstand te nemen en in therapie te gaan.

Terug naar Q&A