5 jaar burn-out herstel

Is er een rode draad in de burn-out hersteltrajecten die de The Human Battery Company de afgelopen 5 jaar heeft uitgevoerd? We kwamen tot 5 conclusies:

  • Elke traject is uniek met een combinatie van specifieke oorzaken en in te zetten interventies en tools.
  • Het gaat uiteindelijk om een transitie bij iemand, niet om het inzetten van een bepaalde therapie.
  • Die transitie is bij iemand zelf of zit ergens in de omgeving, het is maatwerk.
  • Zo’n transitie bij iemand gaat veel verder dan bewustwording of gedragsverandering.
  • Dat doet iemand uiteindelijk helemaal zelf, maar kan men niet alleen.

Bij burn out wringt het ergens tussen het individu en zijn of haar omgeving en dat duurt al geruime tijd. Men ziet het zelf niet waar precies het wringt en zo wordt het langzaam maar zeker steeds erger. Dat is ook logisch, anders was de oplossing immers allang gevonden.

Een hersteltraject is feitelijk ook een verkeerd woord. iemand gaat immers niet terug naar het oude, je creëert iets nieuws, waarin je als mens sterker en slimmer wordt met een blijvend effect. Na afloop concludeer je, dit had je nooit willen missen.